kezdőlap / Magunkról

Nyugati Régió Kommunikációs Egyesület

Egyesületünk a West Pannon Audiovizuális Klaszter menedzsment szerve, amely koordinálja a dunántúli médiumok által alapított szakmai együttműködést.

Az egyesület alapvető célja a Nyugat-dunántúli régióban, valamint e térséggel szomszédos országok határ menti régióiban működő helyi televíziók együttműködésének, szakmai színvonaluk növelésének, technikai feltételrendszerük bővítésének segítése, a West Pannon Audiovizuális Klaszterrel való együttműködés, a klaszter működésének biztosítása, a működéshez szükséges anyagi, technikai feltételek megteremtése, tagok nyilvántartása, kapcsolatteremtés és annak ápolása, az Egyesület céljában megfogalmazott helyi médiumokkal, helyi egyesületekkel, országos szövetségekkel, klubokkal, társadalmi szervezetekkel és gazdálkodó szervezetekkel, média kutatási programok megvalósítása, szakmai innovációk ösztönzése nemzetközi média kapcsolatok fejlesztése.

Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételek megteremtése érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat az alábbi tevékenységi körökben: műsorszolgáltatás, televíziós műsorkészítés, filmgyártás, kiadói tevékenység, audiovizuális termékek sokszorosítása, terjesztése, kommunikációs kampányok teljes körű lebonyolítása, média és kommunikációs tanácsadás, reklámtevékenység, PR kampányok teljes körű lebonyolítása, hírügynökségi szolgáltatás, online tartalomszolgáltatás fejlesztése és működtetése, regionális IP alapú tartalomszolgáltatás kutatása és bevezetésének támogatása. a feltételek megléte esetén részvétel az országos, és/vagy helyi szervezésű rendezvényeken.Az egyesület a céljai elérése érdekében rendezvényeket, előadásokat szervez, és részt vesz a helyi, regionális és határ menti televíziózás népszerűsítésében, elismertségének növelésében. 

Az egyesület közreműködik különböző országos szintű média kutatási programok megvalósításában. Elősegíti a helyi televíziós társaságok közötti kommunikációt, kapcsolattartást. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik – működési területén – az állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, a szakmai szövetségekkel. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

Tevékenysége immár igen szerteágazó, de legfőbb célja ugyanaz maradt: megteremteni és erősíteni a helyi televíziós, a regionális kommunikációs öntudatot, összefogni és egységében szakmailag, gazdaságilag erőssé, a médiapiacon pedig jól eladhatóvá tenni a helyi médiumokat. Elérni, hogy hivatkozási ponttá váljanak nem csak a településükön, hanem országszerte is. 

Lovass Tibor elnök
lovass.tibor@regio1.hu
Mobil: +3620/5495-200

West Pannon Audiovizuális Klaszter